KMO

KMO Zelfstandigen Vrije beroepen

Van lokale kleinhandel tot groothandel en van kleine fabrikant tot grote producent.

Elk heeft zijn eigen behoeften, noden en wensen op het vlak van verzekeringen.

Standaard kan onze klant, naast de sterkste premies, genieten van volgende voordelen:

 • Gratis gespreide premiebetaling
 • Voor de handelszaken: gratis expertise in brand.
 • Een premieteruggave van 10% voor de trouwe en rendabele klant.

En vooral: onze klanten hun zaak kan blijven draaien na schade.

Na een zware brand duurt het wel even tot de puin opgeruimd, een nieuwe bouwvergunning, het nieuwe gebouw en uw stock weer aangevuld is. Spijtig genoeg weten we uit zulke ervaring dat heel wat klanten ondertussen elder zijn gaan shoppen. Ja de zware kosten blijven doorlopen en de netto winst valt weg.

Ondanks de materiale schade die vergoed wordt door de brandpolis gaan 60% van de Belgische bedrijven failliet binnen de 3 jaar na een zware schade

Bedrijfsschade na alle risico’s gebouw zit standaard in ons pakket.

Daarin is voorzien een ruime vergoeding over de periode van 1 jaar met:

 • verdere afbetaling van leningen
 • verdere uitbetaling van de lonen van het personeel
 • verdere betaling van de leasecontracten

Een eenvoudige en doorzichtige formule met ruime waarborgen aangepast aan uw zaak.

Enkel voorbeelden:

 • Schade door vandalisme aan gebouwen en inhoud  ook door eigen personeel
 • Waterschade naar aanleiding van wegvloeing van water uit zwembaden en jacuzzi’s
 • Glasbraak zonder beperking in oppervlakte van uitstalramen.
 • Gratis wereldwijde dekking voor inhoud die tijdelijk wordt verplaatst naar beurzen en tentoonstellingen
 • Aanrijding door eigen voertuigen – uniek op de markt!
 • Beroepsaansprakelijkheid voor proffessionele fouten en nalatigheid.

Te veel om alles op te sommen

Vastgoed financiering via de tweede pijler…

De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) en de Wet op het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ-wet) bieden uitdrukkelijk de mogelijkheid om vastgoed te financieren via de tweede pensioenpijler, waar inpandgevingen en voorschotten worden toegestaan voor bepaalde vastgoedfinancieringen.

De tweede pijler omvat de aanvullende pensioenen die ontstaan naar aanleiding van de beroepsactiviteit, namelijk de groepsverzekering, de individuele pensioentoezegging ( IPT ) en het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen.

Die mogelijkheden van de tweede pijler worden relatief weinig benut.

Ongeacht het type van aankoop, wij hebben de kennis van zaken en helpen onze klanten hierdoor.

Bereik ons op 03/232.56.23 of stel uw vraag


  captcha